------------------------------


- multimediální projekt

------------------------------


- site-specific improvised music, 

------------------------------


- film, režie František Jakubec, 2017


- site-specific performance, 2017, 


- film, režie Tomasz Mielnik, 2015, 


- film, režie Matyáš Trnka, 2015


- film, režie Jan Saska, 2015


- film, režie Stanislav Sekela, 2014, 


- film, režie Hanka Kotlářová, 2013, 


- film, režie Carla Pimentel, 2012, 


- tanec, choreografie Helena Šťávová, 2012, , 


- divadlo, režie Monika Mádlová, 2012


- film, režie Jana Kristýna Nováčková, 2011, 


- installation/exhibition, concept Markéta Císařová, 2011, 


- film, režie Vladimír Franče, 2009, 


- film, režie Arťom Krukovič, 2008


- film, režie Rodrigo Santos, 2008, 


- film, režie Arťom Krukovič, 2007, 

Cesty Osudu
- film, režie Arťom Krukovič, 2006

x

První spolupráce na filmové hudbě ke krátkému hranému filmu.