------------------------------


- pro koto a harfu, 2017


- elektroakustická kompozice, 2016, 


- audiovizuální kompozice pro bicí, smyčcový orchestr, zvukovou stopu a video, 2016

L'Étoile de mer
- pro ansámbl, 2015

x

Živá hudba k němému filmu Mana Raye - L'étoile de mer.

Nesnažím se původní dílo zakonzervovat (složit podkresovou hudbu k hladkému sledování filmu), ale spíše dialogem zvuku a obrazu původní němý film obohatit o svůj pohled a vytvořit nové významy, které autor jistě nezamýšlel. Ovlivnila mě skutečnost, že Robert Desnos, autor básně L'Étoile de mer, zahynul v roce 1945 v Terezíně. Charakteristická hudebně-zvuková pásma „stříhám“ na obraz v různém kontextu a do filmu se snažím otisknout zprávu o osudu básníka a jeho díla.

Premiéra 12. a 13. října 2015. Pro více informací klikněte zde.

foto - Dana Cabanová- Židovské muzeum v Praze

 


- zvuková instalace, 2015, 


- pro harfu, 2015, 


- radiofonická kompozice, 2014, 


- pro flétnu šakuhači, smyčce a live electronics, 2014, , 


- pro klavír, 2014, 


- instalace, 2014


- pro chlapecký soprán, sadu skleniček, komorní orchestr a 5.1 zvukovou stopu, 2013, , 


- pro smyčcové trio, 2013, , , 


- concertino pro harfu a komorní orchestr, 2012, , 


- elektroakustická kompozice, 2012, 


- pro pěvecké kvarteto (SATB) nebo pro smíšený sbor, 2012, , 


- elektroakustická kompozice, 2011, , 


- pro housle a varhany, 2011, , , 


- elektroakustická kompozice, 2010, , 


- pro varhany, 2010


- pro klavír, 2006