------------------------------

Magnolia
- pro koto a harfu, 2017

x

Skladba Magnolia je inspirovaná procesem rozkvětu – vzruchem, který nastává před vznikem poupěte – a rozvinutím květu – explozí okvětních lístků do pravidelné, přesto organické struktury. To vše nastává velmi pomalu, mimo čas lidského vnímání. Skladba je také inspirovaná příbuznostmi a odlišnostmi dvou nástrojů – kota a harfy, jejichž původ se nachází ve dvou různých světových tradicích. Tyto nástroje jsou podobné, co se týče způsobu vytváření zvuku, ale přesto se liší – zejména výrazem a architekturou nástroje, která u obou nástrojů souvisí s jejich kulturním zakotvením. Skladba Magnolia prolíná vlivy obou hudebních tradic, evropské a japonské, a experimentuje s možnostmi současné kompozice – parametrickým tvarováním, proporční notací a užitím čtvrttónového modu tak, aby vznikala vnitřní organická struktura rozvíjejícho se květu (harfa) s jedinečným povrchovým zabarvením okvětních lístků (koto).


- elektroakustická kompozice, 2016, 


- audiovizuální kompozice pro bicí, smyčcový orchestr, zvukovou stopu a video, 2016


- pro ansámbl, 2015, 


- zvuková instalace, 2015, 


- pro harfu, 2015, 


- radiofonická kompozice, 2014, 


- pro flétnu šakuhači, smyčce a live electronics, 2014, , 


- pro klavír, 2014, 


- instalace, 2014


- pro chlapecký soprán, sadu skleniček, komorní orchestr a 5.1 zvukovou stopu, 2013, , 


- pro smyčcové trio, 2013, , , 


- concertino pro harfu a komorní orchestr, 2012, , 


- elektroakustická kompozice, 2012, 


- pro pěvecké kvarteto (SATB) nebo pro smíšený sbor, 2012, , 


- elektroakustická kompozice, 2011, , 


- pro housle a varhany, 2011, , , 


- elektroakustická kompozice, 2010, , 


- pro varhany, 2010


- pro klavír, 2006