------------------------------


- pro koto a harfu, 2017


- elektroakustická kompozice, 2016, 


- audiovizuální kompozice pro bicí, smyčcový orchestr, zvukovou stopu a video, 2016


- pro ansámbl, 2015, 


- zvuková instalace, 2015, 


- pro harfu, 2015, 


- radiofonická kompozice, 2014, 


- pro flétnu šakuhači, smyčce a live electronics, 2014, , 


- pro klavír, 2014, 


- instalace, 2014


- pro chlapecký soprán, sadu skleniček, komorní orchestr a 5.1 zvukovou stopu, 2013, , 

Orion trio
- pro smyčcové trio, 2013

x

I. Bellatrix (origo)
II. Saiph (reversio)
III. Betelgeuse (inversio)
IV. Rigel (origo)
(nihil)

I přestože tak nemusí znít, Orion trio má přísný vnitřní řád. První věta, Bellatrix, se řídí vlastními harmonicko-melodickými pravidly, které ve výsledku vytvářejí dojem stálé hudební konsonance. Ostatní tři věty jsou variacemi tohoto hudebního materiálu; Saiph pracuje s reverzní transkripcí Bellatrix, Betelgeuse s inverzním přepisem a Rigel je variací původního znění Bellatrix. Odtud zkratka ORIO(N) - Origo, Reversio, Inversio, Origo, (Nihil).

Jednotlivými větami se snažím vystihnout i charaktery těchto čtyř krajních hvězd Orionu, a to nejen jejich velikost a jasnost, ale i významy jejich jmen. Například Rigel je nejjasnější hvězdou souhvězdí, Betelgeuse, prastará hvězda ve stádiu červeného veleobra, jednoznačně největší (a jednou z nejbližších hvězd Zemi kandidujících na explozi v supernovu). Bellatrix znamená v latině “bojovnice”, Saiph, Betelgeuse a Rigel jsou slova přejatá z arabštiny a v kontextu souhvězdí tvoří siluetu obra Oriona - jeho meč, paži a nohu.

Skladba je věnována mé paní profesorce, hvězdě Bellatrix, prof. Ivaně Loudové.

 Orion Trio (záznam z premiéry)

 

 


- concertino pro harfu a komorní orchestr, 2012, , 


- elektroakustická kompozice, 2012, 


- pro pěvecké kvarteto (SATB) nebo pro smíšený sbor, 2012, , 


- elektroakustická kompozice, 2011, , 


- pro housle a varhany, 2011, , , 


- elektroakustická kompozice, 2010, , 


- pro varhany, 2010


- pro klavír, 2006