------------------------------


- pro koto a harfu, 2017


- elektroakustická kompozice, 2016, 

Předjaří
- audiovizuální kompozice pro bicí, smyčcový orchestr, zvukovou stopu a video, 2016

x

Předjaří je audiovizuální skladba, která formálně balancuje na hranici hudby a filmu.

Vycházím z představy komplexního audiovizuálního díla inspirovaného pomalým tempem hudebního ambientu (ale také neoficiálním žánrem ambientního filmu), přičemž hudební složka je už od prvních konceptů pevně provázána s filmovou a obě ze sebe navzájem vycházejí a vytvářejí mezi sebou různé vztahy a kontrapunkty. Tempo, rytmus, barva, atmosféra, symboly – to vše jsou pojmy, které ovlivňují tvarování nejen hudby, ale i obrazu.

Nechávám na každém, jak bude dílo vnímat, zda bude jen naslouchat tónům a sledovat pohyb barev nebo zda interpretuje konkrétní významy nebo dokonce příběhy.


- pro ansámbl, 2015, 


- zvuková instalace, 2015, 


- pro harfu, 2015, 


- radiofonická kompozice, 2014, 


- pro flétnu šakuhači, smyčce a live electronics, 2014, , 


- pro klavír, 2014, 


- instalace, 2014


- pro chlapecký soprán, sadu skleniček, komorní orchestr a 5.1 zvukovou stopu, 2013, , 


- pro smyčcové trio, 2013, , , 


- concertino pro harfu a komorní orchestr, 2012, , 


- elektroakustická kompozice, 2012, 


- pro pěvecké kvarteto (SATB) nebo pro smíšený sbor, 2012, , 


- elektroakustická kompozice, 2011, , 


- pro housle a varhany, 2011, , , 


- elektroakustická kompozice, 2010, , 


- pro varhany, 2010


- pro klavír, 2006