------------------------------


- pro koto a harfu, 2017


- elektroakustická kompozice, 2016, 


- audiovizuální kompozice pro bicí, smyčcový orchestr, zvukovou stopu a video, 2016


- pro ansámbl, 2015, 


- zvuková instalace, 2015, 


- pro harfu, 2015, 


- radiofonická kompozice, 2014, 


- pro flétnu šakuhači, smyčce a live electronics, 2014, , 


- pro klavír, 2014, 


- instalace, 2014


- pro chlapecký soprán, sadu skleniček, komorní orchestr a 5.1 zvukovou stopu, 2013, , 


- pro smyčcové trio, 2013, , , 


- concertino pro harfu a komorní orchestr, 2012, , 


- elektroakustická kompozice, 2012, 


- pro pěvecké kvarteto (SATB) nebo pro smíšený sbor, 2012, , 

Strojvedoucí Cháron
- elektroakustická kompozice, 2011

x

Smrt, koroze, rozklad… zvuku
Kdo se nechá převézt přes řeku Styx lokomotivou?

Výchozím (a jediným zdrojovým) materiálem skladby je nahrávka několika klavírních zvuků (4 samotné tóny, 2 akordy, 1 flažoletový tón), které jsou v původní podobě představeny v úvodu skladby. Zvuky postupně procházejí různými druhy digitálních úprav od pouhé transpozice, přes filtraci a zkreslení, až k totální fragmentaci a destrukci zvuku. Zůstane jen holá podstata zvuku, sinusový tón.

Skladba vznikala v období podzim - zima 2010, v září 2011 prošla revizí a celkovou úpravou.

Dodatečnou animaci vytvořila Barbora Klusáková.

Premiéra skladby 30.11.2011

Na soutěži Musica Nova 2011 skladba slavila úspěch:
- 1. místo v kategorii skladeb českých autorů
- čestné uznání za 2. místo v kategorii autonomních elektroakustických skladeb

 

 


- pro housle a varhany, 2011, , , 


- elektroakustická kompozice, 2010, , 


- pro varhany, 2010


- pro klavír, 2006