_______________________________

Orion trio
pro smyčcové trio, 9', 2013

I. Bellatrix (origo)
II. Saiph (reversio)
III. Betelgeuse (inversio)
IV. Rigel (origo)
(nihil)

I přestože tak nemusí znít, Orion trio má přísný vnitřní řád. První věta, Bellatrix, se řídí vlastními harmonicko-melodickými pravidly, které ve výsledku vytvářejí dojem stálé hudební konsonance. Ostatní tři věty jsou variacemi tohoto hudebního materiálu; Saiph pracuje s reverzní transkripcí Bellatrix, Betelgeuse s inverzním přepisem a Rigel je variací původního znění Bellatrix. Odtud zkratka ORIO(N) - Origo, Reversio, Inversio, Origo, (Nihil).

Jednotlivými větami se snažím vystihnout i charaktery těchto čtyř krajních hvězd Orionu, a to nejen jejich velikost a jasnost, ale i významy jejich jmen. Například Rigel je nejjasnější hvězdou souhvězdí, Betelgeuse, prastará hvězda ve stádiu červeného veleobra, jednoznačně největší (a jednou z nejbližších hvězd Zemi kandidujících na explozi v supernovu). Bellatrix znamená v latině “bojovnice”, Saiph, Betelgeuse a Rigel jsou slova přejatá z arabštiny a v kontextu souhvězdí tvoří siluetu obra Oriona - jeho meč, paži a nohu.

Skladba je věnována mé paní profesorce, hvězdě Bellatrix, prof. Ivaně Loudové.

< zpět na projekty