_______________________________

Polyrytmická etuda
pro klavír, 2014

Polyrytmické experimentování pro klavír. Skladba je založení na přímé úměrnosti mezi horizontálními (rytmickými) a vertikálními (harmonickými) proporcemi.

< zpět na projekty